[Plesk] Thay đổi và cài đặt các phiên bản PHP trên Plesk

Tác giả: 30/05/2023

Chúng ta đều biết rằng, mỗi website hay mã nguồn khác nhau (plug-ins, tools,…) cần có những cấu hình PHP phù hợp nhất để có thể hoạt động ổn định. Trong bài viết này, Nhân Hòa sẽ hướng dẫn bạn cách để tùy biến phiên bản PHP cho trang web sử dụng control panel phổ biến hàng đầu ngày nay là Plesk Obsidian.

Plesk Obsidian is Now Officially Available - Plesk Releases

I. Thay đổi phiên bản PHP của site trên Plesk

Để tùy chỉnh phiên bản PHP riêng cho mỗi website của mình, tại giao diện quản lý Domains, chọn PHP Settings

Chọn phiên bản PHP muốn thiết lập, loại PHP Handler và nhấn OK để lưu cấu hình

Đợi vài phút để các thay đổi trong cấu hình được áp dụng. Sau đó chọn View the phpinfo() page để kiểm tra 

Chúng ta có thể thấy, các thao tác trên Plesk là rất đơn giản và tiện lợi, đó là 1 trong những lý do chính giúp Plesk được tin tưởng sử dụng nhiều cho các web server ngày nay. Tuy nhiên trên giao diện của Plesk lại không hề hỗ trợ cài đặt thêm phiên bản PHP tùy theo mong muốn của người dùng, hãy tiếp tục theo dõi bài viết để biết cách tùy biến phiên bản PHP theo ý mình nhé.

II. Cài đặt thêm phiên bản PHP cho Plesk

Download mã nguồn PHP từ trang chủ: https://www.php.net/releases/

yum -y install wget
wget https://www.php.net/distributions/php-8.1.8.tar.gz

Chú ý hãy thay thế php-8.1.8.tar.gz bằng phiên bản mà các bạn muốn nhé.

Giải nén file vừa down

tar -xzvf php-8.1.8.tar.gz

Chuyển file chứa source PHP vừa giải nén đến đường dẫn /usr/local/src

mv php-8.1.8 /usr/local/src
cd /usr/local/src/php-8-1-8

Cài đặt các package cần thiết cho PHP

yum -y install libxml2-devel openssl-devel bzip2-devel curl-devel libjpeg-devel libpng-devel freetype-devel gmp-devel mysql-devel ncurses-devel unixODBC-devel net-snmp-devel mhash-devel libc-client-devel libicu-devel gcc postgresql-devel aspell-devel libxslt-devel gcc-c++ openldap-devel sqlite-devel

Cấu hình và xây dựng PHP

./configure -prefix /usr/local/php-8.1.8

Chạy lệnh make

make

Chạy make install để cài đặt PHP

make install

Chú ý: Lưu lại những đường dẫn cần thiết

Cấu hình php.ini

cp php.ini-development /usr/local/php-8.1.8/php.ini

Đăng ký phiên bản PHP mới vừa cài đặt bằng câu lệnh:

/usr/local/psa/bin/php_handler --add -displayname <NN> -path <path to php cgi> -phpini <path to php.ini> -type <php handler> -id <NN-custom>

Ví dụ:

/usr/local/psa/bin/php_handler --add -displayname php-8.1.8 -path /usr/local/php-8.1.8/bin/php-cgi -phpini /usr/local/php-8.1.8/php.ini -type fastcgi -id fastcgi-8.1.8 -clipath /usr/local/php-8.1.8/bin/php

Sau khi đăng ký thành công, chạy lệnh sau để kiểm tra các phiên bản php của hệ thống

/usr/local/psa/bin/php_handler --list

Cuối cùng, trở lại Plesk và kiểm tra thành quả:

Như vậy qua bài viết này, Nhân Hòa đã hướng dẫn cách để tùy biến phiên bản PHP của website chạy trên Plesk Obsidian. Còn bây giờ, hãy lên trang chủ của Nhân Hòa đăng ký cho mình 1 VPS để trải nghiệm những tính năng vượt trội của Plesk nhé.

Trả lời