Repository cần cho setup

Tác giả: 26/08/2022

Repository là công cụ không thể thiếu trong quá trình setup ứng dụng. Tổng hợp các repo hay dùng và vẫn còn live cho đến thời điểm hiện tại 12/07/2017

  • Install RPMForge Repository Package

CentOS/RHEL 7 x86 64bit:
rpm -Uvh http://repository.it4i.cz/mirrors/repoforge/redhat/el7/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm

CentOS/RHEL 6 x86 64bit – Repository cần cho setup:
rpm -Uvh http://repository.it4i.cz/mirrors/repoforge/redhat/el6/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

CentOS/RHEL 6 x86 32bit:
rpm -Uvh http://repository.it4i.cz/mirrors/repoforge/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

CentOS/RHEL 5 x86 64bit:
rpm -Uvh http://repository.it4i.cz/mirrors/repoforge/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm

CentOS/RHEL 5 x86 32bit:
rpm -Uvh http://repository.it4i.cz/mirrors/repoforge/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm

  • Install EPEL Repository – 64bit

CentOS/RHEL 7
# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

CentOS/RHEL 6
# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

CentOS/RHEL 5 – Repository cần cho setup
# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

  •  Install REMI Repository – 64bit

CentOS/RHEL 7
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

CentOS/RHEL 6
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

CentOS/RHEL 5
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi: Công ty phần mềm Nhân Hòa Trụ sở Hà Nội: Tầng 4 – Toà nhà 97 – 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM

Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An Hotline: 19006680

Trả lời