Sử dụng SSH và WHM để restore user cpanel

Tác giả: 29/12/2022

Trong bài viết này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn bạn cách Sử dụng SSH và WHM để restore user cpanel  nhanh và đơn giản nhất. Mời các bạn cùng đón xem!

Bước 1: SSH vào hệ thống và cd đến mục backup chúng ta sẽ thấy ngày backup hiện đang có là ngày 2022-12-08.

cd /backup

Bước 2: di chuyển vào ngày 2022-12-08 và di chuyển vào thư mục accounts sẽ thấy file cần restore.

cd /2022-12-08

cd /accounts

Bước 3: Copy file cần resote ra thư mục Home để tiến hành restore

cp vanthien97.tar.gz /home

Bước 4: Truy cập vào WHM và tìm kiếm thư mục Transfer or restore a cpanel account

Bước 5: Chọn file mà ở bước 3 chúng ta coppy ra nhé.

Bước 6: Sau khi chọn sẽ hiện ra để restore

Bước 7: Tích chọn đè lên file đang tồn tại.

 

Bước 8: Như vậy là chúng ta đã restore thành công.

Trên đây là hướng dẫn bạn cách Sử dụng SSH và WHM để restore user cpanel  nhanh và đơn giản nhất mà Nhân Hòa muốn chia sẻ với bạn. Chúc các bạn thành công!

 

Trả lời