Sử dụng SSH và WHM để restore user cpanel  nhanh và đơn giản nhất