Tạo mật khẩu ứng dụng trên Gmail

Tác giả: 16/10/2023

Các bước thực hiện

Bật xác minh 2 bước

 

Tạo mật khẩu ứng dụng: Quay lại phần bảo mật như ở trên, sẽ yêu cầu nhập lại mật khẩu.

 

Lưu lại mật khẩu 16 ký tự này để sử dụng.

Chúc các bạn thành công!

 

*** Nếu có vướng mắc trong quá trình cấu hình cài đặt, các bạn hãy gửi mail về support@nhanhoa.com để được hỗ trợ.

 

Trả lời