Cấu hình email trên Outlook

Tác giả: 07/07/2022

Các bước cấu hình email trên Outlook

Tại ô Search của Windows, tìm kiếm Control Panel

Chọn small icons

Chọn Mail

Chọn tiếp Email Accounts

Chọn tiếp New

Chọn Manual… Xong Next

Chọn Pop or Imap xong Next

Cấu hình các thông số tương tự trong hình theo tài khoản email của bản, sau đó chọn thêm More Settings

Ở My Outgoing server tích như hình

Tiếp cấu hình như ảnh dưới, Nếu cấu hình theo chế độ IMAP thì thay port 995 thành 993

Chọn OK xong bấm next, 2 tích xanh là thành công, ấn close để đóng. Sau đó chọn Finish để kết thúc.

Bật ứng dụng Outlook lên. Ấn F9 để đồng bộ mail về, đồng bộ xong là ok.

Chúc các bạn thành công!

***Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình cấu hình cài đặt, hãy gửi mail về hoanglm@nhanhoa.com.vn để được hỗ trợ.

Trả lời