Tạo whitelist, blacklist trên Kerio-connect

Tác giả: 20/08/2022

Cách tạo whitelist và blacklist trên Kerio-connect

Mục đích sử dụng

Việc tạo các danh sách phục vụ trong các trường hợp như:

  • Bạn nhận được quá nhiều thư rác từ cùng một tên miền, ví dụ như cùng có đuôi @spam123.com => nên chặn thư nhận đến từ tất cả các địa chỉ này.
  • Bạn có khách hàng quen gửi thư đến, nhưng thư thường bị chặn lại hoặc đưa vào hòm Spam do hệ thống mail bên người gửi không qua được bộ lọc của Kerio => nên tạo whitelist cho tên miền mail của họ.

Ngoài ra còn có thể tạo danh sách chặn từng địa chỉ email cụ thể.

Các bước thực hiện

  • Trước tiên cần đăng nhập vào trang quản trị emailserver. Link truy cập là địa chỉ IP của mailserver thêm port 4040 hoặc mail. “tên miền của bạn” port 4040. Sau đó nhập tài khoản admin để truy cập vào trang quản trị.

  • Tại trang quản trị admin, click biểu tượng hình bánh răng
  • Tiếp đến chọn Spam Filter
  • Chọn Custom Rules

  • Click Add để thêm rule mới

  •  Ví dụ ở đây tạo rule chặn tất cả email từ một tên miền, sẽ cấu hình như trong hình. Còn nếu chỉ chặn 1 địa chỉ mail thì ở phần Type sẽ chọn là contains address.

  • Ví dụ về việc tạo whitelist. Khác nhau giữa whitelist và blacklist chỉ là phần Action.

  • Sau đó phải Apply để lưu lại cấu hình

Chúc các bạn thành công!

Trả lời