Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

Tác giả: 29/08/2022

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk. Sau khi login vào hosting các bạn chọn ASP.NET Settings

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

Sau đó chọn Change version

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

Ở phần Selecting the ASP.NET Version các bạn có thể chọn Version Asp.Net phù hợp với yêu cầu của mã nguồn website, sau đó chọn Apply hoặc OK

Selecting the ASP.NET Version

Trên đây là hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk. Chúc các bạn thành công!

29/08/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *