[Zabbix] Cài đặt Zabbix 7.0 server bằng docker container

Tác giả: 05/08/2023

Zabbix 7.0 đã ra mắt với phiên bản demo,các bạn muốn trải nghiệm nhanh hãy sử dụng container để chạy.

Dưới đây là vài thao tác xử lý cài đặt nhanh mà Nhân Hòa muốn giới thiệu đến các bạn

I – Chuẩn bị môi trường

Máy chủ chạy Linux ( Ubuntu – Centos 7…)

Máy chủ cài docker

II – Cài đặt

1. Update hệ thống

apt update -y

apt ugrade -y

apt-get update -y

apt-get upgrade -y

reboot
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sh get-docker.sh
service docker start
systemctl enable docker

2. Pull images và run container

docker pull tudv1989/zabbix70:latest

docker run -itd --name=zabbix --restart always -p 80:80 -p 10051:10051 -e DBNAME=zabbixdb -e DBUSER=zabbix_username -e DBPASSWD=zabbix_password tudv1989/zabbix70

3. Truy cập http://your-ip/zabbix để cài đặt ban đầu

Thông tin login

  • User: Admin
  • Password: zabbix

 

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

 

 

Trả lời