Zabbix

[Zabbix] Cài đặt Zabbix 7.0 server bằng docker container

Zabbix 7.0 đã ra mắt với phiên bản demo,các bạn muốn trải nghiệm nhanh hãy sử dụng container để chạy. Dưới đây là vài thao tác xử lý cài đặt nhanh mà Nhân Hòa muốn giới thiệu đến các bạn I – Chuẩn bị môi trường Máy chủ chạy Linux ( Ubuntu – Centos 7…)…

Cài đặt Zabbix version 3.4 on Ubuntu 16.04

I, Chuẩn bị Small – CentOS – Virtual Appliance – MySQL InnoDB – monitor 100 host Medium – CentOS – 2 CPU cores/2GB RAM – MySQL InnoDB – monitor 500 host Large – RedHat Enterprise Linux – 4 CPU cores/8GB RAM – RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL – monitor >1000 host Very large – RedHat Enterprise Linux – 8…