[Zimbra]Kiểm tra dung lượng + quota mailbox trên giao diện admin

Tác giả: 02/12/2022

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra dung lượng các email trên máy chủ Zimbra trên giao diện admin

Các bạn hãy đăng nhập vào admin zimbra theo đường dẫn https://domaincuaban.com:7071

  • Đăng nhập vào giao diện admin Zimbra

  • Từ Home > Configure > Domains > Chuột phải vào domain cần kiểm tra > Edit

  • Tại mục mailbox quota sẽ hiện lên dung lượng của các mailbox trên domain mình đã chọn

  • Set quota mailbox cho 1 domain bất kỳ , ở đây mình set 2 GB 1 user

 

Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn các bạn kiểm tra dung lượng các email trên máy chủ Zimbra trên giao diện admin

Hẹn các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

 

 

 

 

 

Trả lời