Cài đặt Speedtest-cli trên CentOS / RHEL để kiểm tra tốc độ Internet

Tác giả: 07/12/2022

Lỗ hổng bảo mật của Adobe Flash là 1 vấn đề lớn đối với người dùng Linux và speedtest.net sử dụng Adobe Flash. Do đó, để kiểm tra tốc độ Internet, Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Speedtest-cli trên hệ điều hành CentOS/RHEL/Fedora Linux server.

Cài đặt Speedtest-cli trên Linux

Speedtest-cli được viết bằng Python, vì vậy hãy chắc chắn rằng Python trên máy của bạn vẫn đang hoạt động. Sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản Python trong máy:

python --version
python3 --version
lsb_release -a

Nếu Python chưa được cài đặt, hãy bắt đầu theo các bước sau đây.

Bước 1: Cài đặt Python

Sử dụng lệnh sau để cài đặt Python trên các hệ điều hành CentOS/RHEL:

sudo yum install python

Hoặc sử dụng lệnh sau với các phiên bản CentOS/RHEL 8:

sudo yum install python3
sudo yum install python2

Với Fedora Linux v22 trở lên, chúng ta sử dụng dnf:

sudo dnf install python
sudo dnf install python3

Bước 2: Tải speedtest_cli.py

Chúng ta sử dụng wget để tải về speedtest_cli.py client:

yum install -y wget
wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
chmod +x speedtest-cli

speedtest_1.png

Bước 3: Kiểm tra tốc độ Internet

Để kiểm tra tốc độ mạng, ta có thể đơn giản sử dụng lệnh sau:

./speedtest-cli

Hoặc

python speedtest-cli

speedtest_2.png

Để nhìn tốc độ bằng bytes thay vì bits, ta có thể sử dụng tùy chọn –bytes:

python speedtest-cli --bytes

Để tạo ra 1 đường link URL trên speedtest.net giúp chia sẻ kết quả speedtest, ta sử dụng tùy chọn –share:

python speedtest-cli --share --bytes

speedtest_3.png

Chúng ta có thể thấy, mỗi lần test thì script lại sử dụng 1 máy chủ khác nhau, vậy làm sao để chỉ định máy chủ test?

Để làm việc này, đầu tiên ta cần biết danh sách những máy chủ khả dụng. Sử dụng lệnh sau để tải danh sách máy chủ:

wget http://www.speedtest.net/speedtest-servers.php

Sau đó, ta kiểm tra danh sách máy chủ bằng lệnh:

more speedtest-servers.php

Ta có thể tìm kiếm theo tên thành phố hoặc quốc gia như sau:

grep 'city-name' speedtest-servers.php
grep 'country-name' speedtest-servers.php
grep 'Hanoi' speedtest-servers.php

Hoặc chỉ để hiển thị ID máy chủ:

grep 'Hanoi' speedtest-servers.php | egrep -o 'id="[0-9]{4,5}"'

Sau đó, ta sử dụng speedtest-cli với máy chủ chỉ định:

python speedtest-cli --server 1234

Tổng kết

Trong bài viết này, Nhân Hòa đã hướng dẫn cơ bản về cách cài đặt và sử dụng 1 công cụ rất tiện lợi để kiểm tra tốc độ Internet trên máy chủ CentOS/RHEL/Fedora Linux. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn của chính tác giả speedtest-cli tại đây

Chúc các bạn may mắn!

Trả lời