các thao tác cơ bản cho người dùng

Moodle – Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản cho người dùng học viên

1. Đăng nhập Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu. Truy cập vào trang Moodle của nhà trường. Sẽ thấy giao diện tương tự như sau: Nhấn vào nút Login tại góc phải phía trên màn hình. Sẽ thấy giao diện như sau: Bạn điền tên đăng nhập và mật khẩu rồi nhấn Log in….