cloud

[Cloud365] Giới thiệu về Cloud App

Cloud application là gì? Là một hình thức nâng cao của dịch vụ cloud server. Dịch vụ này cung cấp các app được đóng gói sẵn hoặc app tự động cài đặt khi người dùng đăng ký sử dụng. Đây là dịch vụ được đặt tên bởi nhà cung cấp dịch vụ và nằm trong hệ…