Control Panel

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng AutoSSL trên cPanel

1. AutoSSL là gì? AutoSSL là giải pháp cho một trong những điểm khó khăn nhất tồn tại đối với mọi người dùng cPanel & WHM cài đặt SSL. Với AutoSSL, ta không cần thêm biểu mẫu để điền và không cần sao chép chứng chỉ thủ công vào từng vị trí. Sau khi bạn…