hướng dẫn tạo bài học

Moodle – Tài liệu hướng dẫn tạo bài học và thêm nội dung vào bài học

Trong bài này Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tạo bài học và thêm nội dung vào bài học trên Moodle 1. Tạo Topic (Chủ đề) Với mỗi Course ta đã tạo, ta sẽ tạo thêm các topic bên trong đó. Nếu không thấy giao diện chỉnh sửa, hãy chọn biểu tượng…