hướng dẫn tạo bài học

Moodle – Tài liệu hướng dẫn tạo bài học và thêm nội dung vào bài học

1. Tạo Topic (Chủ đề) Với mỗi Course ta đã tạo, ta sẽ tạo thêm các topic bên trong đó. Nếu không thấy giao diện chỉnh sửa, hãy chọn biểu tượng hình bánh răng trên góc phải và chọn Turn Editing on. Bước 1: Chọn vào khóa học mong muốn và chọn thêm topic. Ví dụ ở…