Let’s Encrypt

Jitsi – Hướng dẫn đổi domain và cài đặt SSL cho Jitsi trên Cloud365

Sau khi quý khách hàng đăng ký máy chủ với ứng dụng Jitsi trên Cloud365, khách hàng sẽ nhận được thông tin truy cập Jitsi thông qua email. Dưới đây là hướng dẫn thay đổi domain và cài đặt SSL Let’s Encrypt cho Jitsi. Hướng dẫn thay đổi domain cho Jitsi trên Cloud365 Bước 1: Trỏ domain…