MatterMost

MatterMost – Cài đặt trên CentOS 7

MatterMost là một ứng dụng chat nội bộ cho phép triển khai phòng chat cho toàn bộ nhân viên trong công ty của bạn. MatterMost sẽ được chia thành các channel – các kênh nhỏ cho các cuộc thảo luận nhóm,… hoặc bất cứ điều gì mà bạn muốn. Ưu điểm lớn nhất của MatterMost…