openstack

[Cloud365] Giới thiệu về công nghệ ảo hoá OpenStack

Openstack là một công nghệ mới được Nhân Hòa sử dụng để xây dựng dịch vụ máy chủ ảo Cloud VPS . Với mục đích để hỗ trợ mọi người tìm hiểu và tiếp cận được giải pháp này, Nhân Hòa sẽ chia sẻ những kiến thức sơ lược về Openstack và những đặc điểm…