register VM qua node khác trên Virtuozzo

Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo

Hướng dẫn registger VM qua node khác trên Virtuozzo, áp dụng cho các trường hợp migrate vps không được hoặc migrate bị mất VM trên Node VD: UnRegister VPS từ Node 1 qua Node 2 Register lại Bước 1: đứng trên Node 1 để list các vps kèm theo UUID prlctl list -a Kết quả trả…