Thiết lập chứng nhận SSL miễn phí từ Let’s Encrypt

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng AutoSSL trên cPanel

1. AutoSSL là gì? AutoSSL là giải pháp cho một trong những điểm khó khăn nhất tồn tại đối với mọi người dùng cPanel & WHM cài đặt SSL. Với AutoSSL, ta không cần thêm biểu mẫu để điền và không cần sao chép chứng chỉ thủ công vào từng vị trí. Sau khi bạn…

[NGINX] Thiết lập chứng nhận SSL miễn phí từ Let’s Encrypt cho các website

SSL là chữ viết tắt của Secure Sockets Layer (Lớp socket bảo mật) – một loại bảo mật giúp mã hóa liên lạc giữa website và trình duyệt. Công nghệ này đang lỗi thời và được thay thế hoàn toàn bở TLS (Transport Layer Security). I – Giới thiệu SSL là chữ viết tắt của Secure Sockets Layer (Lớp socket bảo mật). Một loại bảo mật giúp mã hóa liên lạc giữa website và trình duyệt. Công nghệ này…