Autoresponder mdaemon

[Hướng dẫn] tạo Autoresponder Mdaemon trên webadmin

Xin chào các bạn, hôm nay Nhân Hòa xin gửi đến các bạn bài hướng dẫn tạo autoresponder trên mail server Mdaemon bằng giao diện của webadmin. Các bạn cùng theo dõi nhé. Hiểu đơn giản, autoresponder là một chương trình máy tính tự động gửi email trả lời khi nhận được email từ một…