chuyển dữ liệu mail google

[Hướng dẫn] ẩn các thư mục không cần thiết khi chuyển dữ liệu từ máy chủ mail Google Workspace.

Nếu bạn đang có nhu cầu chuyển dữ liệu địa chỉ mail Google Workspace  sang các hệ thống khác như Microsoft 365, dịch vụ mail của Nhân Hòa ..v.v…thì đây là bài viết giúp bạn ẩn các thư mục không cần thiết để dữ liệu không phát sinh thêm trên hệ thống mới sau khi…