mail google workspace

[Hướng dẫn] ẩn các thư mục không cần thiết khi chuyển dữ liệu từ máy chủ mail Google Workspace.

Nếu bạn đang có nhu cầu chuyển dữ liệu địa chỉ mail Google Workspace  sang các hệ thống khác như Microsoft 365, dịch vụ mail của Nhân Hòa ..v.v…thì đây là bài viết giúp bạn ẩn các thư mục không cần thiết để dữ liệu không phát sinh thêm trên hệ thống mới sau khi…

[Hướng dẫn] Tạo hồ sơ mới trên Outlook máy tính

Xin chào các bạn hôm nay Nhân Hòa xin hướng dẫn các bạn tạo hồ sơ mới trên Outlook máy tính. Hồ sơ là một phần quan trọng trong trải nghiệm Outlook của bạn. Hồ sơ bao gồm các tài khoản, tệp dữ liệu và cài đặt giúp chỉ rõ vị trí lưu thư email…