Crontab

Tạo script sao lưu dữ liệu trên Linux

Giới thiệu Trong quá trình vận hành máy chủ hay website. Backup dữ liệu luôn là vấn đề hàng đầu được ưu tiên. Việc backup dữ liệu website thường xuyên khiến bạn luôn có phương pháp dự phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ở bài viết này Nhân Hòa sẽ hướng…

Tìm hiểu về Crontab trên Linux

1. Crontab là gì ? Crontab (Cron table) là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab giúp cho người dùng lập lịch trình với mục đích chạy các dòng lệnh từ phía server để nhằm thực thi…