Domain controller

LDAP Active Directory – Zimbra

Nhân Hòa sẽ hướng dẫn cấu hình xác thực login tài khoản email zimbra với Domain Controller của công ty bạn. Chuẩn bị : Zimbra server 8.8.15  tên miền mail.tudv10.tudv.xyz Window Server 2019 đã nâng cấp Active Directory – Domain Controller với miền khởi tạo tudv.xyz I-Cấu hình AD Bước 1 – Trên window server…