Authentication

Tạo xác thực website IIS

Bạn có muốn tìm hiểu cách định cấu hình xác thực cơ bản trên máy chủ IIS không? Trong hướng dẫn này, Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn tạo xác thực cơ bản trên máy chủ IIS. • Windows 2012 R2 • Windows 2016 • Windows 2019 Máy chủ sử dụng có địa chỉ…

LDAP Active Directory – Zimbra

Nhân Hòa sẽ hướng dẫn cấu hình xác thực login tài khoản email zimbra với Domain Controller của công ty bạn. Chuẩn bị : Zimbra server 8.8.15  tên miền mail.tudv10.tudv.xyz Window Server 2019 đã nâng cấp Active Directory – Domain Controller với miền khởi tạo tudv.xyz I-Cấu hình AD Bước 1 – Trên window server…