FileZilla là gì

FileZilla là gì? Cách dùng FileZilla trao đổi dữ liệu với hosting

1. FileZilla là gì? FileZilla là phần mềm hỗ trợ truyền dữ liệu giữa máy tính cá nhân với máy chủ web thông qua internet bằng giao thức FTP. FileZilla bao gồm FileZilla Server và FileZilla Client. Vậy giao thức FTP được áp dụng trong FileZilla là gì? 2. Ưu và nhược điểm của FileZilla Dưới đây là tổng hợp một…