FileZilla

FileZilla là gì? Cách dùng FileZilla trao đổi dữ liệu với hosting

1. FileZilla là gì? FileZilla là phần mềm hỗ trợ truyền dữ liệu giữa máy tính cá nhân với máy chủ web thông qua internet bằng giao thức FTP. FileZilla bao gồm FileZilla Server và FileZilla Client. Vậy giao thức FTP được áp dụng trong FileZilla là gì? 2. Ưu và nhược điểm của FileZilla Dưới đây là tổng hợp một…

Khắc phục lỗi ‘Failed to retrieve directory listing’ khi dùng FileZilla

Thời gian trở lại đây, chúng tôi thường xuyên nhận được nhiều thông báo từ Khách hàng về lỗi Failed to retrieve directory listing khi họ dùng FileZilla kết nối FTP đến hosting, mặc dù các thông tin sử dụng của người dùng + cấu hình hệ thống trước giờ không thay đổi. Sau khi…