google drive

[aaPanel] Hướng dẫn backup dữ liệu Website lên Google Drive

Trong quá trình hoạt động và quản lý website, việc sao lưu dữ liệu luôn được coi là ưu tiên hàng đầu. Thực hiện sao lưu dữ liệu website một cách đều đặn không chỉ giúp bạn tạo ra một kế hoạch dự phòng hoàn hảo cho bất kỳ tình huống nào xấu có thể…

aaPanel – Hướng dẫn cấu hình backup lên google drive

Khi các bạn sử dụng máy chủ Cloud VPS tại Nhân Hòa và đang sử dụng temp aaPanel, aaPanel có tính năng backup dữ liệu thông qua giao diện tại lựa chọn Cron Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn sao lưu dữ liệu từ aaPanel lên Google Drive với các dữ liệu…