aaPanel – Hướng dẫn cấu hình backup lên google drive

Tác giả: 25/12/2022

Khi các bạn sử dụng máy chủ Cloud VPS tại Nhân Hòa và đang sử dụng temp aaPanel, aaPanel có tính năng backup dữ liệu thông qua giao diện tại lựa chọn Cron

Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn sao lưu dữ liệu từ aaPanel lên Google Drive với các dữ liệu cần backup:

  • Backup source code website
  • Backup database website

Tạo liên kết với Google Drive

Tại mục App Store các bạn tìm kiếm drive  – Chọn Install

Sau khi phần mềm được cài xong các bạn lựa chọn Setting

Lựa chọn số 3 Open link

 

Chọn 1 tài khoản gmail – > Tiếp tục

Các bạn copy link như hình vẽ

 

Và paste vào mục số 5 này, chọn xác thực

Tạo Backup bằng Cron

Backup thư mục chứa source code /www/wwwroot/

Ở đây có tùy chọn gửi email thông báo nếu backup lỗi , bạn có thể chọn phương thức gửi email hoặc qua kênh telegram, ở đây mình chọn gửi email.

Set notifications  > Mục người nhận chọn địa chỉ email nhận thông báo > Mục gửi thư mình sử dụng luôn cấu hình smtp gmail

Sender : địa chỉ gmail dùng để gửi thư

SMTP password : Mật khẩu ứng dụng để sử dụng để gửi email

SMTP server smtp.gmail.com

SMTP port : 465

Bạn tạo thêm cron backup database

 

 

Như vậy mình đã tạo 2 cron backup thư mục chứa source code và database , hãy chọn 2 cron để execute để test kết quả, bạn có thể click log để theo dõi tiến trình.

 

 

Như vậy Nhân Hòa đã hướng dẫn các bạn backup dữ liệu từ aaPanel. Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

Trả lời