Hướng dẫn cài đặt SSL trên hosting DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt SSL trên hosting DirectAdmin

Để cài ssl cho directadmin, Quý Khách có thể làm từng bước đơn giản như sau: Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin Bước 2: Chọn mục SSL Certificates: Chọn mục SSL Certificates Bước 3: Chọn mục Paste a Pre-generated certificate and key. Quý Khách điền Private Key và CRT sau đó nhấn Save Điền Private Key và CRT sau đó nhấn Save Bước 4:…