Hướng dẫn xử lý Lỗ hổng bảo mật từ plugin WP Fastest Cache hàng nghìn trang WordPress bị tấn công

Hướng dẫn xử lý Lỗ hổng bảo mật từ plugin WP Fastest Cache hàng nghìn trang WordPress bị tấn công

Kính gửi quý khách với nhiều lỗ hổng bảo mật từ các plugin dễ dàng bị tấn công sau đây Nhân Hòa hướng dẫn cách fix nhé.   Plugin WordPress WP Fastest Cache đang tồn tại lỗ hổng chèn lệnh SQL ( SQL injection )có thể cho phép kẻ tấn công không xác thực đọc…