IIS

Tạo xác thực website IIS

Bạn có muốn tìm hiểu cách định cấu hình xác thực cơ bản trên máy chủ IIS không? Trong hướng dẫn này, Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn tạo xác thực cơ bản trên máy chủ IIS. • Windows 2012 R2 • Windows 2016 • Windows 2019 Máy chủ sử dụng có địa chỉ…

Limit connection IIS webserver

Chào các bạn , hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn giới hạn connection đồng thời đối với một địa chỉ IP . Trong bài hướng dẫn này , mình sẽ cấu hình hạn chế kết nối đồng thời từ 1 địa chỉ IP  áp dụng trên config của IIS trong các phiên…