K8s

[Ansible] Cài đặt AWX Operator trên Kubernetes – Phần 9

Xin chào tất cả bạn đọc, hôm nay hãy để Nhân Hòa giới thiệu về Ansible AWX operator cho Kubernetes với Operator SDK và Ansible. I. Mục đích Operator này giúp đem lại 1 cách thức triển khai AWX trên Kubernetes-native thông qua 1 AWX Custom Resource Definition (CRD). II. Cài đặt 1. Tạo 1…

[KUBERNETES-I] Giới thiệu Kubernetes

Chào các bạn,hôm nay Nhân Hòa sẽ cùng các bạn tìm hiểu cơ bản về Kubernetest qua các series. Với vai trò là thực tập sinh sẽ có những phần mình chỉ tìm hiểu được một chút, bài viết nếu có sai và thiếu các bạn hãy góp ý theo từng chủ đề. PHẦN I…