mail server kerio

[Hướng dẫn] Sử dụng tính năng Remove User trên Kerio-connect

Nhân Hòa xin chào các bạn ! Hôm nay Nhân Hòa sẽ gửi đến các bạn bài hướng dẫn về tính năng Remove User trên mail server Kerio-connect. Trước tiên, bạn cần truy cập vào trang quản trị admin với đường dẫn: http://IP:4040     Truy cập vào Accounts => chọn users     Click…