Openssh

Upgrade OpenSSH Server Ubuntu 20.04-22.04

Chào các bạn , hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp OpenSSH server lên bản cao nhất. Nâng cấp Openssh Server Bước 1 – Backup file cấu hình cũ cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bk Bước 2 – Chọn và tải phiên bản OpenSSH version 9.3.1 wget -c https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-9.3p1.tar.gz tar -xzf openssh-9.3p1.tar.gz cd openssh-9.3p1…