Upgrade OpenSSH Server Ubuntu 20.04-22.04

Tác giả: 11/05/2023

Chào các bạn , hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp OpenSSH server lên bản cao nhất.

Nâng cấp Openssh Server

Bước 1 – Backup file cấu hình cũ

cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bk

Bước 2 – Chọn và tải phiên bản OpenSSH version 9.3.1

wget -c https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-9.3p1.tar.gz
tar -xzf openssh-9.3p1.tar.gz
cd openssh-9.3p1

Bước 3 – Cài đặt PAM , SELinux Headers ,trình biên dịch C và các thư viện khác … nếu thiếu ( tùy vào phiên bản OS, nếu thiếu cái gì các bạn cài thêm cái đó, sau đó bạn mới chạy bước 4 )

sudo apt-get install zlib1g-dev
sudo apt-get install libpam0g-dev
sudo apt-get install libselinux1-dev
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install libssl-dev
sudo apt-get install libselinux1-dev

Bước 4 – Running từng lệnh sau

./configure --with-pam --with-selinux --with-privsep-path=/var/lib/sshd/ --sysconfdir=/etc/ssh
make

make install
systemctl restart sshd

sshd -v

Hẹn gặp lại các bạn tại các bài viết sau tại wiki.nhanhoa.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *