phân biệt mail hosting và mail server

Phân biệt dịch vụ Email Hosting và Email Server

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng Email theo tên miền riêng để phục vụ cho mục đích kinh doanh, giao tiếp nội bộ và khách hàng nhưng có rất nhiều dịch vụ khác nhau nên những doanh nghiệp thường phân vân và không biết lựa chọn gói dịch vụ Email nào…