mail server

[Hướng dẫn] Tạo hồ sơ mới trên Outlook máy tính

Xin chào các bạn hôm nay Nhân Hòa xin hướng dẫn các bạn tạo hồ sơ mới trên Outlook máy tính. Hồ sơ là một phần quan trọng trong trải nghiệm Outlook của bạn. Hồ sơ bao gồm các tài khoản, tệp dữ liệu và cài đặt giúp chỉ rõ vị trí lưu thư email…

[Hướng dẫn] Tạo Group trên mail server Kerio-connect

Nhân Hòa xin chào các bạn ! Hôm nay Nhân Hòa xin chia sẻ về cách tạo group trên mail server kerio-connect các bạn cùng theo dõi nhé. Để thuận tiện trong việc quản lý mail theo nhóm, phòng ban, hay bộ phận làm việc, chúng ta sẽ sử dụng tính năng group trên kerio-connect….