quên mật khẩu windows

Hướng dẫn reset password trên Windows

Change pass sử dụng usb boot sử dụng file iso Chào các bạn! Khi sử dụng server, mọi người thường sẽ sử dụng password dài với độ phức tạp cao để bảo vệ server khỏi các cuộc tấn công. Trong quá trình sử dụng lâu dài, bạn có thể không nhớ mật khẩu, đánh mất…