server

Phần 2: Hyper-V Network

Cấu hình Hyper-V Network Sau khi cài đặt Hyper-V ở phần 1. Để các Virtual Machine có thể ip ra được internet ta phải lưu ý. I. Các bước cấu hình Network Sau khi cài đặt xong Hyper-V. Reboot server card vật lý sẽ mất IP. Kiểm tra Server sẽ xuất hiện một card mạng…

Phần 1: Cài đặt Hyper-V

Hướng dẫn cài đặt Hyper-V Hyper-V là một sản phẩm sử dụng để ảo hoá phần cứng của Microsoft. Bài viết sẽ hướng dẫn cài đặt Hyper-V trên hệ điều hành Windows Server 2019. I. Yêu cầu phần cứng Các yêu cầu cài đặt  có thể tuỳ thuộc vào phiên bản Windows Server đang sử…

Hướng dẫn reset password trên Windows

Change pass sử dụng usb boot sử dụng file iso Chào các bạn! Khi sử dụng server, mọi người thường sẽ sử dụng password dài với độ phức tạp cao để bảo vệ server khỏi các cuộc tấn công. Trong quá trình sử dụng lâu dài, bạn có thể không nhớ mật khẩu, đánh mất…