send mail outlook

[Hướng dẫn] xóa email bị kẹt trong Outbox khi gửi mail bằng Outlook

Email tin nhắn có thể bị kẹt trong folder Outbox khi gửi mail bằng Outlook vì nhiều lý do và thường trong một số trường hợp mail trong folder Outbox sẽ không thể xóa được, làm cho chiều gửi mail của người dùng bị treo ảnh hưởng đến việc sử dụng Mail. Trong bài viết…