spam

Xử lý sự cố spam trên Zimbra

Vấn đề hệ thống gửi spam mail ra ngoài Vấn đề này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong việc gửi nhận mail. Nguyên nhân IP bị blacklist Không thể gửi email đi vì hàng đợi bị đầy do các spam mail chiếm chỗ. Hướng xử lý Việc đầu tiên bạn cần xác định tài…

Email được đánh giá là SPAM dựa vào nội dung như thế nào.

1. Cách thức hoạt động của bộ lọc SPAM.   Mỗi bộ lọc email thường có rất nhiều tiêu chí để đánh giá 1 email có phải là spam hay không.  Mỗi tiêu chí như vậy tương ứng với 1 số điểm nhất định.    Tổng số điểm đạt tiêu chí của một email, cộng…

[Zimbra]Kiểm soát trạng thái account trên máy chủ Zimbra

Tình trạng spam xảy ra rất nhiều trên máy chủ của bạn, bạn muốn kiểm soát tính năng login của account. Hôm nay Nhân Hòa sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển trạng thái user mail tại các thời gian không mong muốn như vào các thời điểm nghỉ,không làm việc của công ty, ban đêm…