sử dụng rsync

Hướng dẫn sử dụng Rsync : command đồng bộ dữ liệu trên linux

Rsync (Remote Sync) là một công cụ hữu hiệu để sao lưu và đồng bộ dữ liệu trên Linux. Với câu lệnh rsync bạn có thể sao lưu và đồng bộ dữ liệu remote từ các máy sử dụng hệ điều hành Linux một cách dễ dàng và thuận tiện. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn…