Rsync

Hướng dẫn sử dụng Rsync : command đồng bộ dữ liệu trên linux

Rsync (Remote Sync) là một công cụ hữu hiệu để sao lưu và đồng bộ dữ liệu trên Linux. Với câu lệnh rsync bạn có thể sao lưu và đồng bộ dữ liệu remote từ các máy sử dụng hệ điều hành Linux một cách dễ dàng và thuận tiện. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn…

Sử dụng lệnh SCP và RSYNC trên Linux

I. Giới thiệu Trong quá trình sử dụng VPS/Server chắc hẳn có lúc bạn cần di chuyển dữ liệu từ VPS này sang VPS khác hoặc từ Server này sang Server khác. Bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 2 cách để di chuyển dữ liệu qua lại giữa 2 máy chủ…

Rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục

Ngoài việc sao lưu các tập tin cục bộ, chúng ta có thể cần sao lưu dữ liệu từ 1 máy chủ web hoặc từ những vị trí từ xa. rsync là 1 lệnh thường được dùng để đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác trong…