tạo database

Hướng dẫn tạo database trên Hosting Plesk

Qua bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chức năng tạo và quản lý database của Plesk Windows Hosting Control Panel, bao gồm cả những thao tác Backup, Restore Database. Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting ( Plesk) Bước 2: Các bạn chọn mục Database Bước 3 : chọn…