Plesk

Hướng dẫn kiểm tra File/Folder chiếm dung lượng trên window

Bạn đang upload lên website các file hoặc ảnh bỗng dưng không thể upload, có thể do gói hosting / VPS của bạn đã đạt tới giới hạn . Trường hợp khi full dung lượng Disk của host /VPS còn khiến các website của bạn không thể truy cập. Sau đây Nhân Hòa sẽ hướng…

[Cloud365] Hướng dẫn upload source code cho website trên server control Plesk

Plesk (Plesk Control Panel) là một phần mềm dùng để quản lý hosting trong đó bao gồm các dịch vụ như Web service, Email service, DNS Service, SQL Service, PHP, ASP,… Plesk dành cho những nhà quản trị các dịch vụ như Web, Email, DNS, etc…với số lượng lớn website 1. Add thêm domain vào…

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7v

Theo mặc định, CentOS 7 được phân phối với MariaDB 5.5. Phiên bản MariaDB 10.x là phiên bản thay thế cho MySQL 5.5-5.7. Để an toàn, backup lại toàn bộ databases với lệnh sau: MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysqldump -u admin –all-databases –routines –triggers > /tmp/all-databases.sql Stop MariaDB: service mariadb stop Xóa packages mariadb-bench: rpm -e –nodeps…

Hướng dẫn sửa lỗi ‘Internal error Access denied’ trên Plesk

Hướng dẫn sửa lỗi ‘Internal error Access denied’ trên Plesk Áp dụng cho: Plesk Onyx for Windows, Plesk 12.0 for Windows và Plesk 11.5 for Windows Giải pháp Sử dụng lệnh sau để sửa chữa cho webspace bị lỗi `%plesk_cli%\repair.exe` –repair-webspace-security -webspace-name example.com Sử dụng lệnh sau để sửa quyền cho tất cả: “%plesk_cli%\repair.exe” –repair-all-webspaces-security

Hướng dẫn restore database MSSQL trên Plesk

Sau khi vào hosting bạn chọn mục database, có thể chọn mục database ở phần menu bên trai hoặc bên phải, hoặc làm theo hình vẫn được Sau đó chọn vào mục Import Dump Sau khi click phần Import Dump, hệ thống sẽ xuất hiện popup để bạn browse file database vào, bạn chọn nút…

Hướng dẫn Fix lỗi Cannot read configuration file due to insufficient permissions trên Plesk

Hướng dẫn Fix lỗi Cannot read configuration file due to insufficient permissions trên Plesk. Đôi khi việc upgrade phiên bản Plesk bị sự cố liên quan Application Pool Identity permission và gặp lỗi “Cannot read configuration file due to insufficient permissions plesk” khi đăng nhập Plesk Control Panal Vào IIS Manager → Application Pool → Plesk Control Panel → click chuột…

Domains and subscriptions list is empty – [SỬA LỖI]

Nguyên nhân Cơ sở dữ liệu không thống nhất. Ít nhất một tên miền trong Plesk được gán cho một khách hàng không tồn tại. Giải pháp Để khắc phục sự không thống nhất, tên miền sẽ được chỉ định cho một khách hàng hiện có. Ví dụ này cho thấy cách gán nó cho…

Hướng dẫn sửa lỗi server reached MaxRequestWorkers trên server chạy Plesk

Nguyên nhân: Do MaxRequestWorkers đã đạt múc giới hạn làm cho không có worker nào free để xử lý các request mới của Apache. Do đó các request sẽ bị xử lý chậm hoặc không được xử lý. 1. Tìm loại Multi-Processing Module (MPM) đang được sử dụng: httpd -V | grep MPM 2. Mở…