tối ưu MySQL

Hướng dẫn tối ưu MySQL trên aaPanel

Trong các tính năng của aaPanel thì có một tính năng rất hữu ích để tối ưu VPS, đó là tính năng tự cấu hình MySQL phù hợp với dung lượng RAM của VPS. – Để sử dụng tính năng này, bạn chọn MySQL (hoặc MariaDB) ngoài phần Software trên Dashboard – Sau đó bạn chọn phần Optimization – Ở đây, bạn chọn Optimization plan…