Hướng dẫn tối ưu MySQL trên aaPanel

Tác giả: 03/08/2023

Trong các tính năng của aaPanel thì có một tính năng rất hữu ích để tối ưu VPS, đó là tính năng tự cấu hình MySQL phù hợp với dung lượng RAM của VPS.

– Để sử dụng tính năng này, bạn chọn MySQL (hoặc MariaDB) ngoài phần Software trên Dashboard

– Sau đó bạn chọn phần Optimization

– Ở đây, bạn chọn Optimization plan ở cấu hình tương ứng với dung lượng RAM có trên VPS. Ví dụ VPS mình có 1GB RAM thì mình sẽ chọn là 1GB.

– Sau khi chọn xong bạn ấn nút Save và Restart mysqld service.

– Vậy là đã hoàn tất việc tối ưu cấu hình MySQL trên aaPanel rồi, và VPS của bạn sẽ tận dụng tối đa sức mạnh trong việc vận hành MySQL giúp website thực hiện truy vấn mượt mà hơn.

Chúc bạn thành công!

Trả lời